Lillevang Skole, Poppelvej 1a, 3450 Allerød. Telefon +45 48 13 32 00. E-mail: lillevangskole@alleroed.dk

Helge Hansen. Proudly created with Wix.com

  • RSS Basic Black

Skal vi give dit barn et godt fritidstilbud?

Velkommen til SFO Lillevang

”Det gode børneliv” - Tryghed og dannelse i meningsfulde fællesskaber


SFO Lillevang er en vigtig del af Lillevang skoles samlede pædagogiske opgave, hvor lærere og det pædagogiske personale SFO i et ligeværdigt samarbejde bidrager til at opfylde de nationale og kommunale mål for folkeskolen.
 
Der er to bærende elementer i SFOs hverdag er:

  1. Børnenes frie leg, da den frie lege danner ramme om barnets kreativitet og lyst til at eksperimentere.

  2. Tilrettelagte pædagogiske aktiviteter hvor barnet udvikler sig i samspillet mellem børn og voksne.

Lillevang skolens SFOér har fokus på at hver enkelt barn udfordres og udvikles således at barnets personlige potentialer kan udfoldes.
SFO skal være et inspirerende pædagogisk udviklingsmiljø som stimulerer barnets nysgerrighed og fantasi. 
Et afgørende aspekt for et stimulerende pædagogisk udviklingsmiljø er trivslen. Dette gælder trivslen for såvel det enkelte barn som for fællesskabet. 
 
Forældresamarbejdet prioriteres højt for at skabe sammenhæng imellem barnets skole-, SFO, og familieliv.
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

SFO-Diamanten

Skolefritidsordning for Centerklasserne

Show More
Kontaktinformation
 

SFO Lillevang
Poppelvej 1 A
3450 Allerød
Tlf.: 48 12 66 80

@: sfolillevang@alleroed.dk
 
Hver årgang har en mobiltelefon, som skal betragtes som en "akut-telefon":

(Gældende 1/8-31/3)

0. årgang Tlf: 24 91 51 77

1. årgang Tlf. 20 14 52 10
2. årgang Tlf. 24 91 51 93
3. årgang Tlf. 24 91 51 94

SFO ledelse:
Leder:
Henrik Andersson:      @: hean@alleroed.dk
Daglig leder:

Thomas C. Jacobsen: @: thcj@alleroed.dk

Åbningstider:
På skole- og skolefridage kl. 07:06 til 16:50.
Alle fredage lukker SFO kl. 16:30.
 

Lukkedage i 2019:

15.-17. april (Påskeferien).

31. maj (Dagen efter Kristi Himmelfartsdag),

5. juni (Grundlovsdag) .

15.-19. juli (uge 29).

27.+30. december (juleferien).